برج مسکونی آتی ساز تبریز

ATISAZ (2) ATISAZ (3) ATISAZ (4)

جزئیات پروژه

مکان : تبریز
کارفرما : شرکت آتی ساز
عملکرد: مسکونی
مساحت : 56000 متر مربع
تعداد طبقات : 7طبقه پارکینگ + 43 طبقه

شرح پروژه

در معماری امروز جهان، معماران و طراحان علاوه بر تلاش برای تحقق عملکرد های مناسب در یک بنا وبه انجام رساندن کلیه اهداف برنامه طرح ایجاد فرم های زیبا و خوشایند و خلق فضاهای دلنشین را نیز جزو اهداف طراحی خود در نظر می گیرند. زیباتر شدن شهرها وبه تبع آن محل زندگی انسان بهمراه عملکردها و فضاهای مناسب از نتایج این گونه از طراحی می باشند. برج های مسکونی بعنوان سکونتگاه های آینده انسان نیز عهده دار این مسئولیت مهم در زیباتر و مطلوب تر کردن فضای زندگی انسان می باشند. فرم های خلاقانه و پوشش عملکرد ها و برنامه ریزی صحیح در سایه تکنولوژی ساخت پیشرفته سعی در بهتر کردن فضاهای زندگی بشر دارند.استفاده از فرم های منحنی می تواند هماهنگی و هارمونی مناسبی در سایت ایجاد نمایداز نظ شاخص شدن بنا در میان محیط شهری و پیرامون خود و ایجاد دیده های زیبا نسبت به نقاط همجوار این گونه فرم ها نقش بسزایی ایفا می نماید.از سویی دیگر همخوانی این فرم ها با با توپوگرافی و شیبهای زمین میتواند حرکت نرم وسبکی را ایجاد کند و با توجه به بلند مرتبه بودن برج تناسبات زیباتری به آن می بخشد.

Cheap Basketball Jerseys