مجتمع تجاری پردیس شرق

01 02 03 04 11 13

جزئیات پروژه

مکان: تهران
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
عملکرد: تجاری، تفریحی، ورزشی، خدماتی
مساحت : 94000 متر مربع
تعداد طبقات : 15 طبقه

شرح پروژه

پروژه پردیس شرق با هدف ایجاد مرکزی تجاری ، تفریحی در شرق تهران واقع در منطقه نارمک طراحی گردیده است .با توجه به بافت ریز دانه اطرف سایت و برنامه عملکردی تعریف شده برای پروژه که تضادی چشمگیری با این بافت دارد، ایجاد ساختاری فضایی برای حل این مشکل در اولویت طراحی قرار گرفت .برای رسیدن به این هدف آتریومی مرکزی، گسترده در سرتاسر پروژه  برای انسجام فضایی عملکردهای متنوع پروژه و ایجاد فضایی برای تعاملات اجتماعی طراحی گردید و فضای عملکردی به گونه ای در اطراف این آتریوم شکل گرفت که در قسمت شرقی (ورودی اصلی پروژه ) حداقل ارتفاع ممکن را دارا باشد. با این ساختار ، برنامه حجیم پروژه در ترکیب با آتریوم شفاف، با ایجاد پیوستگی فضایی، مرز قطعی میان بنا و شهر را از بین می برد و همین مساله است که سبب می شود تا بازار همواره به عنوان فضایی پویا و فعال با توان فرهنگی بالا مبدل گردد.