کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

10 11 12 15

جزئیات پروژه

مکان: تبریز
کارفرما : دانشگاه صنعتی سهند تبریز
عملکرد: کتابخانه
مساحت : 9000 متر مربع
تعداد طبقات : 5 طبقه

شرح پروژه

دانشگاه صنعتي سهند در سال 1368 با هدف تربيت نيروهاي محقق در زمينه تخصصي فني و مهندسي و علوم در مجاورت شهر جديد سهند تبريز  تاسيس گرديد . با توجه به اینکه اجرای ساختمان از طرف کارفرما برای دو فاز برنامه ریزی شده بود، حجم ساختمان کتابخانه مرکزی به صورت دو بلوک جداگانه هریک با حداکثر ارتفاع 5 طبقه روی همکف در نظر گرفته شده که باتوجه به شیب سقف به حداقل ارتفاع 3 طبقه روی همکف می رسد.شیب سقف دو بلوک به صورت معکوس یکدیگر و به فرم دو صفحه معلق در فضا در نظر گرفته شده است به گونه ای که بلوک جلویی مزاحمتی را به لحاظ نورگیری و دید و منظر برای بلوک پشتی ایجاد نمی نماید. در واقع با توجه به سنگینی حجم ساختمان ، سقف به مثابه یک پوسته سیال عمل می نماید که حجم را سبک و فضای داخلی کتابخانه را نیز تلطیف می نماید.  همچنین با توجه به شیب طبیعی زمین و نحوه استقرار ساختمان در سایت دو بلوک با اختلاف سطح در حدود یک طبقه با یکدیگـــر پیش بینی گردیده اند به گونه ای که بلوک جنوبی یک طبقه پایین تراز بلوک شمالی قرار می گیرد . کلیه ارتباطــــــات عمودی اصلی مجموعه ، فضاهای سرویس و خدماتی در حجم میانی  بين دو بلوك پیش بینی گردیده است .