برج های اداری حکیم

006+ 6 FINAL 01 HAKIM (1) HAKIM (3)

جزئیات پروژه

مکان: تهران
کارفرما : بانک سامان
عملکرد: اداری
مساحت : 149000 متر مربع
تعداد طبقات : 9 طبقه پارکینگ + 37 طبقه اداری
ارتفاع : 187 متر
رتبه اول مسابقه معماری (1392)

شرح پروژه

پروژه حکیم به صورت یک مجموعه با کاربری اداری در موقعیت بزرگراه حکیم تهران ، تقاطع خیابان شیخ بهایی تعریف شده است .طراحی این مجموعه با زیربنای 149000 متر مربع به صورت دو برج جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده است. ساختمان های مرتفع به صورت نقاط شاخص شهری چه به لحاظ عملکرد و چه از لحاظ بصری بر محیط و بستر پیرامونی خود تاثیر بسزایی می گذارد که توجه به مسائل ناشی از این استقرار بر بافت پیرامونی از ایده های اصلی شکل دهنده طرح پروژه به شمار می رود. با توجه به زمین محدود پروژه، برای جهت گیری مناسب برج ها، علاوه بر توجه به تامین دید بهینه به کوه های شمال تهران در فضای اداری مجموعه ، مخدوش نکردن دیدهای بصری برج مجاور پروژه نیز به عنوان یکی از عوامل فیزیکی پیرامونی مدنظر قرارگرفته است. یکی از ایده های اصلی شکل دهنده طرح پروژه ایجاد فرمی شاخص و مونومنتال در مقیاس شهری بوده به نحوی که علاوه بر ارتفاع بلند، شفاف بودن و سبک بودن حجم پروژه در روز و شب نیز به لحاظ بصری ویژگیهای منحصر به فردی را دارا باشد.جهت ایجاد سادگی در کالبد طرح، هردوبرج از فرمی یکسان که با زوایای مختلف کنار یکدیگر قرارگرفته وحجمی خالی را در دل خود ایجاد، استفاده گردیده است.

Cheap Basketball Jerseys