برج مسکونی B3 مهستان

B3Mahestan (7) B3Mahestan (6) B3Mahestan (5) B3Mahestan (4) B3Mahestan (3) B3Mahestan (2) B3Mahestan (1)

جزئیات پروژه

مکان : تهران
کارفرما : شرکت مهستان
عملکرد: مسکونی
مساحت : 30000 متر مربع
تعداد طبقات : 24 طبقه
رتبه اول مسابقه معماری

شرح پروژه

در معماری امروزجهان معماران فارغ از عملکردها و برنامه طرح، سعی در ایجاد فرم هایی خلاقانه و رسیدن به فضاهایی غیرقابل تصور دارند، اما در پاره ای از ساختمان ها می توان به راهکارهای مناسبی در ایجاد فرم ها و رسیدن به فضاهای خلاقانه با تاکید به عملکردشان دست یافت .برج های مسکونی نیز در چنین قالبی قرار می گیرند. برج B3 مهستان واقع در شهرک غرب تهران و در بافت بلند مرتبه این منطقه می باشد.برج های این منطقه توسط معماران مختلفی طراحی شده است. این برج از دو قطاع یک استوانه که حول یک هسته تمرکز یافته اند تشکیل شده است ، به گونه ای که دو قطاع دایره شامل واحدهای مسکونی بوده و هسته از فضاهای تقسیم و ارتباطات عمودی تشکیل شده است. هسته برج همچنین نقش اساسی در پایداری سازه ای دارد . برای ایجاد دینامیسم و پویایی در نمای برج و سبک جلوه دادن آن از تراس هایی که جنبه عملکردی مناسبی دارند استفاده شده است. این تراس ها خطوط ظریف و سبکی هستند که در امتداد قوس بیرونی حجم قرار گرفته اند. تراس ها و بخش های تحتانی و فوقانی به صورت حرکت های خلاف جهت یکدیگر قطع شده اند و در بخش میانی شکل طبیعی آن حفظ گردیده است.

Cheap Basketball Jerseys