03
02
01

تاریخچه :

مدیران کنونی مجتمع مهندسین ایران ارک در سال ۱۳9۴ جز موسسین و مدیران ” مهندسین مشاور ایران ارک ” بوده اند که در سال ۱۳۵۱ تحت نام مجتمع مهندسین ایران ارک صلاحیت آن مورد تائید سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفت . این مهندسین مشاور طی دوران فعالیت چندین ساله خود توانسته است مهارتهای حرفه ای را در بالاترین سطوح خدمات مهندسین بسط داده و حاصل آن انجام بیش از حدود 30۰ پروژه در زمینه های مختلف معماری و شهرسازی بوده است .

اهداف کیفی :

شرکت مهندسین مشاور ایران آرک عضو جامعه مهندسان مشاور در ایران بوده و با رعایت آیین اخلاق حرفه ای مهندسان مشاور به منظور ارتقاء خدمات خود و افزایش راندمان سازمانی و کاهش هزینه تمام شده خدمات مهندسی، سیستم مدیریت کیفیت را مد نظر قرار داده است.چارت سازمانی شرکت در فرایند طراحی به صورت تیم های مختلف طراحی بوده که از طریق مدیر طراحی پروژه و مدیر فرآیند طراحی به مدیریت عامل شرکت مرتبط میگردد.مدیران طراحی پروژه دارای مسئولیت کامل در قبال مطالعات طراحی هر پروژه در کلیه مراحل آن می باشند ضمن اینکه طبق طرح ریزی هرپروژه در نقاط خاصی کلیات کار توسط مدیر فرآیند طراحی و کمیته فنی نیز کنترل و تایید میگردند.در فرآیند نظارت نیز مدیران پروژه نظارت، مسئولیت کارهای اجرایی پروژه در قالب بخشی از از شرح وظایف نظارت عالیه را عهده دار می باشد.

جوایز :

• جایزه مجله آبادی برای طرح آماده سازی اراضی شوشترنو
• جایزه جشنواره مهندسی ساختمان برای طرح مجموعه مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک تهران (1376)
• جایزه شرکت آتی ساز برای برج های مسکونی 30 طبقه شیراز
• جایزه موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع برای مسابقه طراحی سردر باغ گیاه شناسی ملی ایران
• جایزه جشنواره مهندسی ساختمان برای برج مسکونی الهیه تهران (1376)
• جایزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای طرح مسکونی 100 واحدی یافت آباد تهران
• برنده مسابقه برج B3 شهرک قدس تهران ، شرکت آپارتمان سازی مهستان
• برنده مسابقه طراحی برج های اداری حکیم تهران ، بانک سامان (1392)

رتبه بندی :

مهندسین مشاور ایران آرک در رشته ها و تخصص های زیر دارای صلاحیت و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد :
• ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی ( رتبه 1 )
• ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی ( رتبه 1 )
• تاسیات برق و مکانیک ( رتبه 1 )
• سازه ( رتبه 2 )
• معماری داخلی (رتبه 3)
• مقاوم سازی گروه معماری و شهرسازی ( رتبه 3 )
• شهرسازی ( رتبه 3 )
• صلاحیت برای انجام خدمات مدیریت طرح

بخش ها

دفتر مرکزی این مهندسین مشاوراز لحاظ سازمانی متشکل از بخش های زیر می باشد:
• معماری
• شهرسازی
• معماری داخلی
• برنامه ریزی
• تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
• میدیریت هوشمند ساختمان
• سازه
• نظارت و رسیدگی
• سویل
• متره و برآورد
• IT
• اداری و حسابداری

Cheap Basketball Jerseys