شرح خدمات مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک

مهندسین مشاور ایران آرک در طول فعالیت چهل ساله اش همواره مبانی خاصی را در طراحی پروژه ها مد نظر داشته که از مشخصه های این شرکت می باشد.این مشاور برای شروع و شکل گیری یک پروژه ، مراحل مطالعاتی سیستماتیکی را طی می نماید که به طور خلاصه می توان آنها را در سر فصل های زیر دسته بندی کرد :

  • مطالعات برنامه ریزی فیزیکی، نخستین بخش از این مراحل است که خود مستلزم شناخت دقیق مشخصات فضاها و دسته بندی آنها می باشد.در این مرحله علاوه بر حضور برنامه ریز ها ، از نظرات و تجربیات صاحبنظران هر پروژه و نیز متخصصین تاسیساتی نیز استفاده میگردد.نظرات و تخصص این مشاورین در مراحل بعدی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با توجه به وجود شبکه رایانه ای و اینترنتی پیشرفته در این شرکت ، دسترسی به جدیدترین اطلاعات و نمونه ها درباره هر سوژه به راحتی امکان پذیر می باشد. آرشیو و کتابخانه غنی این شرکت که جدیدترین کتاب های ایرانی و خارجی و نیز تمام استاندارد ها و ضوابط داخلی و بین المللی در کلیه رشته های تخصصی در آن موجود است و نیز اشتراک معتبرترین مجلات تخصصی متخصصین این مشاور را به جدیدترین و معتبرترین اطلاعات فراهم می کند.
  • دومین بخش عمده، بررسی مشخصات اقلیمی و موقعیت شهری و استقرار زمین طرح است که خود در برگیرنده مشخصاتی همچون بررسی وضعیت شبکه ارتباطی، شیب و توپوگرافی زمین، محدوده و عوارض غیرطبیعی زمین، بررسی دید و منظر ها و نیز شرایط اقلیمی می باشد.
  • در سومین مرحله، مطالعات معماری آغاز می شود. در این بخش، گروه طراحان پروژه، ویژگی های برنامه کالبدی، خصوصیات زمین طرح و نیز عوامل موثر در طراحی را مشخص می کنند. در نهایت، ایده ها و پبشنهادات طراحان پروژه که به دنبال بیان فضایی مناسب و هنرمندانه می باشند، به وسیله این تحقیقات و تئوری ها پشتیبانی خواهند شد.
  • درچهارمین مرحله ازاین روند و باتوجه به نتایج مراحل گذشته ، طراحی مجموعه انجام شده و گزینه های طراحی ارائه می گردند. این گزینه ها با توجه به مشورت های صورت گرفته و با متخصصین تاسیسات، سازه و نیز تیم تخصصی برنامه ریزی کالبدی، مورد تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری قرار می گیرند.

طی این مراحل، متخصصین و کارشناسان شرکت با بهره گیری از جدیدترین نرم افزار های رایانه ای، طرح های مورد نظر را به گونه ای ارائه می دهند که به خوبی برای کارفرما و مجری قابل درک بوده و طرح چه از بعد فنی و چه از نظر زیبایی شناسی به خوبی گویای مشی فکری و هنری مشاور باشد.

Cheap Basketball Jerseys